KookJij

Informatie over pladijsfilets

Beschrijving van pladijsfilets

e schol (Pleuronectes platessa) (ook wel pladijs genoemd) is een platte ruitvormige vis die samen met onder andere de bot en schar tot de scholachtigen wordt gerekend, die op hun beurt deel uitmaken van de platvissen.

Wist je dit over pladijsfilets

Op platvissen in het algemeen waaronder de schol wordt veel gevist. Een zeer belangrijk deel van de visvangst op de Noordzee bestaat uit die van schollen. Bij de vangst wordt veelal gebruikgemaakt van de boomkor. In de Noordzee is de schol lange tijd overbevist. Door de International Council for the Exploration of the Sea wordt er al meer dan een eeuw onderzoek gedaan naar de scholvisserij in de Noordzee en er lijkt minder overbevissing plaats te vinden, maar er is nog steeds een groot risico.